Já

OSOBNÍ STRÁNKY MILOŠE VLACHA

kytara

Abstraktní obraz

Tato stránka vznikla vlastně náhodou. Vůbec jsem totiž neplánoval, že bych mohl toto kratičké Kopeckého zamyšlení přepsat. Ta myšlenka se mi usadila v hlavě vlastně až po mém znovushlédnutí rozhovoru Luďka Nekudy v jeho Sešlosti právě s Milošem Kopeckým. Jedná se pouze o malý fragment celého dialogu, ale už když jsem jej slyšel poprvé, nesmírně mě zaujal, a to nejen svým obsahem, ale i živou Kopeckého gestikulací. Je škoda, že tu právě tady nemohu prezentovat, ale i tak si myslím, že to stojí za přečtení.


...

"Já se pokusím ti objasnit svůj vztah k ženám na takovém malém podobenství. Dávej pozor.

Já mám doma obraz - já mám více obrazů, ale já myslím konkrétně jeden abstraktní obraz. Ten obraz se mi líbí, ten obraz mě vzrušuje, já se na něj můžu hodinu dívat, já diskutovat o tom obraze můžu, ale rozumově ti ho nevysvětlím. Ne! Já ti nemůžu exaktně říci, co to znázorňuje. Jestliže trošku přivřu oči a pustím fantazii - jednou mi to připomíná rozkvetlou třešeň, jindy havarovaný buldozer. Teď, nálada v tom hraje taky ohromnou roli - v dobré náladě vidím zlaté slunéčko, ve špatné urnový háj. Ale na abstrakci je právě krásné to, že se poddá, že si do ní můžeš projektovat vlastní představy a co je koncem konců žena jiného než částečně konkrétizovaná abstrakce."

...

ryby
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS level 2
html verze
xml verze