Já

OSOBNÍ STRÁNKY MILOŠE VLACHA

kytara
Motto: "Žena je částečně konkretizovaná abstrakce." M. Kopecký

Žena třiačtyřicetkrát jinak

Zde jsem trochu v rozpacích. Můj původní záměr byl v několika řádcích vyjádřit můj vztah k opačnému pohlaví. Leč zcela jednoznačně to nejde, a tak za sebe budu muset nechat hovořit známé i méně známé osobnosti. Za sebe mohu jen prohlásit, že zcela souhlasím s výše uvedeným výrokem Miloše Kopeckého, avšak naštestí u mě převažují pozitivní zkušenosti. Zkrátka a dobře ženám za hodně vděčím, takže tuto stránku lze i chápat jako jakési poděkování.

Přeji příjemné počtení a zábavu.


Vzhledem k tomu, že ve vztahu hezčí a méně hezčí poloviny lidstva hraje rozhodující roli ta hezčí, čtenáři jistě uvítají unikátní příležitost seznámit se v tomto poněkud delším úvodu se zkušenostmi Rady moudrých, z nichž se mohou třeba poučit, jak na minimum snížit možnost nedorozumění, rozmíšek a vyvarovat se chyb při jednání se ženami.

Základní poučka zní:

"Nesnažte se pochopit logiku jejich jednání!"

To rozvádějí hned tři zkušení, z toho dokonce jedna žena:

"Ženě postačí poznat dobře jednoho muže, aby pochopila všechny ostatní. Muž může poznat všechny ženy, a přesto nepochopí ani jednu z nich." Helen Rowlandová

"Chcete-li být šťastny s mužem, musíte pro něho mít spoustu pochopení a trošku lásky. Chcete-li být šťastni se ženou, musíte ji zahrnout spoustou lásky a vůbec se nesnažit o jejich pochopení." André Maurois

"Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali." Oscar Wilde


K tomu ještě dodejme jednu zkušenost, přímo celonárodní, obsaženou v tomto italském rčení:

"Do žen a melounů se nevidí."

Cestu k vysvětlení celé záležitosti je možné najít i v odhalení, která učinil Jean Paul, německý spisovatel, a Blaise Pascal, francouzký matematik, fyzik a moralista:

"U žen je všechno srdce, dokonce i hlava."

"Srdce ženy má důvody, které rozum nezná."


Co muž, to nějaká zkušenost či názor - složeny v mozaiku, vytvářejí reprezentativní charakteristiku ženského pokolení, posuďte sami:

3x velmi vtipně:

"Na ženách se mi líbí to, že dělají celou řadu skvělých rozhodnutí, aniž musí používat té protivné mužské logiky. A nelíbí? Že celou řadu těch skvělých rozhodnutí musíme potom napravovat my, muži, s tou naší protivnou mužskou logikou." Petr Nárožný

"Jestliže je žena v neprávu, tak první, co musíte udělat, okamžitě ji odprosit." Pierre Fresnay

"Ženy vzněcují v mužích touhu vytvořit veledíla - a překážejí jim v jejich realizaci." Oscar Wilde


3x galantně:

"Svět je dílem ženy. Je v něm opravdou panovnicí - nic se v něm neděje, než skrze ní a pro ni." Anatol France

"Z lásky k ženě se zrodilo všechno nejkrásnější na světě." Maxim Gorkij

"Žena je vydařenou napodobeninou anděla, jenže Bůh se přitom naštěstí dopustil několika milých chyb." Gerhart Hauptmann


3x zasvěceně:

"Dobrá žena muže inspiruje, vtipná ho zaujme, krásná ho okouzlí, ale soucitná ho dostane." Victor Hugo

"Mluvíte-li se ženou, naslouchejte především tomu, co vám říká očima." Otokar Březina

"Žena má tři povahy, jednu ukazuje před milým, jednu si myslí, že má, třetí skutečně má." Moliére


3x s povzdechem:

"Kdyby jen bylo možno klesnout do náruče ženy a přitom jí nepadnout do rukou..." Henry de Montherlant

"Strašné je, že není možno žít s ženami, ani bez nich." Geogre Gordon Byron

"Na světě existuje nanejvýš jedna zlá žena. Bohužel, každý jen tu svou máme za jedinou." Gotthold Ephraim Lessing


3x ironicky:

"Ženy nevědí co chtějí a nedají pokoj, dokud to nedostanou." Oscar Wilde

"Intuice je zvláštní instink, který ženě říká, že má pravdu, ať ji má nebo nemá." Elbert Hubbard

"Ženě nestačí milovat muže, aby byla šťastná. Musí tu být ještě jeden muž, kterého bolí, že ona miluje toho prvního." Arturo Toscanini


3x zlomyslně:

"Nejkrásnější ženská vlastnost je - mlčení." Seneca

"Žena je jenom žena. Ale cigáro, to je přece pokouřeníčko." Rudyard Kipling

"Žena nemyslí buď na nic, nebo na něco podobného." Alexandre Dumas ml.


Text je vybrán z Knihy Ladislava Kochánka "Věřte nevěřte"z kapitoli Y = Ywetta vsadila na počítač. Knihu vydalo nakladetelství Sfinga v roce 1992.

ryby
Valid XHTML 1.0 Strict
Valid CSS level 2
html verze
xml verze